• Besluiten ALV 16-9-2022

  Vanwege de toenemende kosten voor inkoop kantine, hogere energieprijzen per Juli 2023 en wens om 4 nieuwe kleedruimtes te bouwen zijn de volgende besluiten genomen tijdens de ALV.

  • Per 1 Oktober 2022 worden de consumptieprijzen verhoogd.
  • Met ingang van seizoen 23/24 zal de contributie vereniging breed verhoogd worden.
  • Er is akkoord gegeven voor investering in verduurzaming clubgebouw. Isolatie dak, zonnepanelen en nieuwe boilers.
  • Yvette Vernooij is herkozen voor een nieuwe periode als bestuurssecretaris
  • Nieuwbouw kleedkamers uitgesteld i.v.m. huidige energie crisis enZodra we mogelijkheden zien volgt een nieuwe (B)ALV.