• Voor u ligt de brochure van de Business to Business Club v.v. ‘t Goy.
    De B2B is ontstaan in 2022 en wil zich ontwikkelen tot een van de belangrijke financiële pijlers van onze
    voetbalvereniging.

    Zie bijlage (pdf) voor meer informatie.

    Brochure B2B Club VV 't Goy (ND)