• Contributietarieven 2023-2024

    De nieuwe Contributietarieven voor het seizoen 2023-2024 zijn bekend.

     

    Een vollledig overzicht van alle tarieven, en de daarbij komende informatie is terug te vinden op:

    https://www.vvtgoy.nl/lid-wordenafmelden