• Reglement kledingaanschaf

   BELANGRIJK:


  Het gebruik van het woord en beeldmerk v.v. ’t Goy is zonder toestemming van het bestuur en sponsorcommissie niet toegestaan. Het is voor derden anders dan de officiële kledingleverancier niet toegestaan het v.v. ’t Goy logo op kleding te drukken. Kleding voorzien van het v.v. ’t Goy logo waarbij dit door derden is aangebracht anders dan de officiële kledingleverancier van v.v. ’t Goy is niet toegestaan te dragen tijdens officiële wedstrijden (uit en thuis) of andere aan de club gerelateerd evenementen (toernooien, festiviteiten et cetera) 

  De vereniging probeert alle jeugdteams minimaal te voorzien van gesponsorde shirts. Dit is echter geen recht. Indien er geen sponsor voorhanden is dan zullen de teamleden in ieder geval altijd zelf de aanschaf van broekjes en kousen moeten bekostigen. Met name voor selectieteams probeert de vereniging ook sponsoren voor trainingspakken en sporttassen te vinden. Het zijn vaak trainers, leiders of ouders die contact hebben met potentiele kledingsponsors. Heb je een potentiele kledingsponsor, neem dan contact op met de sponsorcommissie dit kan via kleding@vvtgoy.nl

  De vereniging hecht vanwege de uitstraling en herkenbaarheid veel waarde aan een uniforme kledinglijn in de clubkleuren en voorzien van het v.v. ’t Goy logo. De vereniging heeft daarom een kledinglijn vastgesteld op basis van Nike. De kledinglijn omvat wedstrijdtenues, maar bijvoorbeeld ook trainingspakken, sporttassen, inloopshirtjes, regenjacks en sweaters.

  De vereniging heeft een exclusieve leveringsovereenkomst voor de kledinglijn van Nike met Voetbalshop.nl. Als elders en/of een ander merk aangeschaft wordt, dan pleegt de vereniging contractbreuk. De overeenkomst levert de vereniging, teams, leden en sponsoren voordelen op. In individuele gevallen is het soms echter mogelijk op internet een goedkopere leverancier te vinden. Er is altijd een spanningsveld tussen het individuele belang op korte termijn en het grotere vereniging brede belang op langere termijn, maar wij hopen dat iedereen het grotere belang ziet. Als iedereen zich aan de afspraken houdt dan profiteert de hele vereniging hiervan en houden we voetbal betaalbaar.

   Individuele leden zijn vrij om, afgezien van wedstrijdtenues, kleding van hun keuze te gebruiken en/of kopen. Alle kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken, sporttassen, polo's, sweaters, t-shirts, etc), die door teams of andere groepen aangeschaft wordt en in v.v. ‘t Goy verband gedragen wordt (wedstrijden, trainingen, toernooien, uitjes en overige activiteiten), al dan niet gesponsord, dient via de sponsorcommissie bij Voetbalshop.nl aangeschaft te worden. Zowel sponsoren als teams krijgen bepaalde kortingen. In de overeenkomst met Voetbalshop.nl zijn zo goed mogelijk de belangen van vereniging, teams, leden en sponsoren afgewogen. Aanschaf elders onder het mom dat het een aantal individuele aanschaffingen betrof zal niet worden geaccepteerd. Neem bij twijfel vooraf contact op met de sponsorcommissie om problemen achteraf te voorkomen. 

   

  Voor paskleding van Nike kan een email gestuurd worden naar kleding@vvtgoy.nl of Donja Verweij benaderd worden op 030 – 6351411. 

  Webshop v.v. ’t Goy is te vinden via onze home page of https://www.voetbalshop.nl/verenigingen/vv-t-goy.html