• Beste leden in de zoektocht naar een verdere optimalisatie van het trainingsschema op de dinsdag en donderdag avond is er de afgelopen weken overleg geweest tussen de senioren en jeugd afdeling. Dit heeft ertoe geleid dat er een her-indeling heeft plaatsgevonden in de avond uren om zo een optimale bezetting in de veldverdeling te kunnen realiseren.

     

    Dit betekend dat het bijgevoegde trainingschema per 23 oktober defitief is verklaard.

     

    De technischecomissie dankt de betrokken teams voor hun medewerking.

    Download