• Veilige sportomgeving voor kinderen en jongeren

  Binnen VV ’t Goy hechten wij er veel waarde aan dat alle kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen sporten.

  In het bestuur is dan ook het besluit genomen om voor iedere vrijwilliger die hiervoor in aanmerking komt een "Verklaring Omtrent het Gedrag"(VOG) aan te vragen. 

  Begeleiders die dit aangaat ontvangen binnenkort een mail met meer informatie. Deze staat ook op de website.

  Ook zijn er gedragsregels opgesteld, welke terug te vinden zijn op de website. Tevens staat er ook op de site vermeld wat de procedure is voor het aanvragen van de VOG. 

  Daarnaast kunnen leden, wanneer zij behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon te allen tijde terecht bij het NOC-NSF.

   

  Contactgegevens NOC-NSF

  Telefoonnummer: 0900-2025590 (maandag t/m vrijdag van 8.00-20.00 uur)

  Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl